Sprekers 2018

400 Rombout Karelse_CI2018.jpg
Rombout Karelse
Senior innovatiemanager
Ministerie van Defensie

Rombout is senior innovatiemanager bij de IT-organisatie van Defensie. Hij werkt 25 jaar bij Defensie aan simulatie, heeft 22 jaar geleden de eerste VR-toepassing voor Defensie mee ontwikkeld en heeft de afgelopen tijd diverse experimenten uitgevoerd met AR en VR.

Marc Gill'ard.jpg
Dagvoorzitter
Marc Gill’ard
Directeur - Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

Marc Gill’ard is directeur van het onafhankelijk adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Hij is gedreven om complexe ICT-projecten wél te laten slagen. ICT moet in zijn optiek doen waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen. ICT dient immers de mens! Hij ziet People Centric IT als mooie stap voorwaarts om dit voor gebruikers te realiseren.

Met ruim 20 jaar ervaring als adviseur op het raakvlak van business en IT. Adviseert hij bestuurders binnen de overheid en bedrijfsleven bij het ontwikkelen én realiseren van een toekomstvisie voor hun informatievoorziening. Het is zijn visie dat de informatievoorziening dermate belangrijk is dat het op iedere bestuursagenda
thuishoort. Hij vindt het daarbij essentieel dat het niet bij een high-level
toekomstvisie blijft maar dat deze voldoende concreet is om gezamenlijk te realiseren.

400 Louis Gohl_PCIT2018.jpg
Louis Göhl
Consultant
ConoScenza

Louis is inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam binnen de IT. Zijn kennisgebieden liggen op het vlak van mobility, end user computing (EUC), workspace management, cloud en security. Als Pre-Sales Consultant helpt Louis organisaties om hun IT beter aan te laten sluiten bij de wensen vanuit de business. Doel hierbij is omIT voorspelbaar(der) te maken, zowel in functionaliteit als in investeringen.

400 Berry Haveman_PCIT2018.jpg
Berry Haveman
Consultant
ConoScenza

Berry is ruim 15 jaar actief binnen de ICT en heeft een voorliefde voor alles rondom Application Delivery (EUC/UEM/(M)AM). In de snel veranderende wereld van applicaties, devices, data en users helpt Berry als Pre-Sales Consultant organisaties op tactisch en strategisch niveau om eisen en wensen vanuit de business te vertalen naar bruikbare functionaliteit en daarbij passende technische oplossingen.

Maurice Pasman
Maurice Pasman
Security consultant
Instant Management Systems

Maurice Pasman heeft ruim tien jaar ervaring in het veld van informatiebeveiliging, in zowel de private als de publieke sector. Als consultant en auditor helpt hij organisatie hun risico’s beter te beheersen en te voldoen aan standaarden als ISO 27001 en NEN 7510.

Meer sprekers worden geladen